TALBOT SIMCA 1000Prototype 1000, Rallye de Sude 1980

 

  

 


Rallye 2


Rallye 2

  


Rallye 3

 


TALBOT OU SIMCA 1000 ?

 


Didier Auriol sur une Talbot-Simca 1000


 


Talbot-Simca 1000 Rallye 3 "Groupe F" 1980


Talbot Simca 1000 Rallye 3 (1979)


Talbot Simca 1000 Rallye 3